Acer Ogrody 1
Acer Ogrody 2
Acer Ogrody 3
Acer ogrody projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów
logo Acer Ogrody
DREWNO KOMINKOWE
KONTAKT BIURO
tel. kom: 606 661 979
tel. kom: 506 738 689

acer@acerogrody.pl

KONTAKT SKLEP
tel. kom: 533 321 665

Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 28
stadion
Od kilkunastu lat zajmujemy się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją zieleni wokół domów i instytucji. Dziękujemy za zaufanie. Do zobaczenia wśród naszych zadowolonych klientów.
Od 2013 serwisujemy NAWADNIANIE przy Filharmonii i Operze Podlaskiej

Książka powstała dzięki uprzejmej pomocy firmy ACER. Projektanta przyjaznych ptakom ogrodów.

Dziękuję za współpracę. Dariusz Graszka - Petrykowski.

Współpraca z magazynem
Dom dla początkujących


Współpraca z dziennikiem
Kurier poranny

ACER Konrad Wójcik realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0183/19 pn. "Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa ACER Konrad Wójcik poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki." realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0183/19-00 z dnia 19.06.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Prirytetowej | Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ACER Konrad Wójcik poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi prorozwojowej polegającej na opracowaniu i wdrożeniu strategii komunikacji marki.


Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.