Projekty
z UE
logo UE

ACER Konrad Wójcik realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0183/19 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa ACER Konrad Wójcik poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki.” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0183/19-00 z dnia 19.06.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Prirytetowej | Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ACER Konrad Wójcik poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi prorozwojowej polegającej na opracowaniu i wdrożeniu strategii komunikacji marki.

Wartość projektu: 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 42 500,00 PLN.

Menu
Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ