projekty ogrodów
CZYM wyróżniają się projekty #acerogrody ?
null

Projekt NA DACHU

ACERogrody

null

Projekt NOWOCZESNY

ACERogrody

null

Projekt Z OGNISKIEM

ACERogrody

Realizacje centrum ogrodniczego ACER Ogrody
null

Projekt PRZY LESIE

ACERogrody

null

Projekt SWOBODNY

ACERogrody

null

Projekt Z TARASEM

ACERogrody

null

Projekt SZEREGÓWKA

ACERogrody

null

Projekt Z PALENISKIEM

ACERogrody

Realizacje centrum ogrodniczego ACER Ogrody
obejrzyj film
null

Projekt PLAC ZABAW

ACERogrody

null

Projekt NA SKARPIE

ACERogrody

null

Nasze ROŚLINY

ACERogrody

null

Projekt PREMIUM

ACERogrody

null

ACERogrody

null

Projekt STANDARD

ACERogrody

ACERogrody

PROJEKT Zagospodarowanie terenu

ETAPY PROJEKTU
ILOŚĆ SPOTKAŃ ROBOCZYCH
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE- INWENTARYZCJA, ANKIETA INFORMACYJNA
Standard
2-5 w zależności od wielkości projektowanego terenu (brak spotkania wyjazdowego w celu wyboru materiałów,każde następne dodatkowo płatne)
check
Premium
4-7 w zależności od wielkości projektowanego terenu (w tym spotkanie wyjazdowe w celu wyboru materiałów, każde następne dodatkowo płatne)
check
ETAP 1 KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
USTALENIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW W OGRODZIE: OGRODZENIA, NAWIERZCHNI, MAŁEJ ARCHITEKTURY ITP.
2x PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA OGRODU
INSPIRACJE
WŁAŚCIWA KONCEPCJA (zatwierdzony przez inwestora)
Standard
check
check
check
check
Premium
check
check
check
check
ETAP 2 DOBÓR GATUNKOWY ROŚLIN OZDOBNYCH
PROPOZYCJA PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH
PROJEKT OŚWIETLENIA
PROJEKT DRENAŻU
PROJEKT NAWIERZCHNI (WZÓR)
WŁAŚCIWY DOBÓR PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH (zatwierdzony przez inwestora)
PROJEKT NAWADNIANIA (zraszacze, skrzynka, sekcje, sterownik, czujnik, dysze)
MODEL 3D
WIZUALIZACJA „Z LOTU PTAKA”
OSTATECZNE WIZUALIZACJE OGRODU
SPACER PO OGRODZIE
Standard
check
check
check
check
check
horizontal_rule
uproszczone rysunki
horizontal_rule
maksymalnie 2-6 szt. w zależności od powierzchni ogrodu
horizontal_rule
Premium
check
check
check
check
check
check
check
check
bez ograniczeń
check
ETAP 3 PRZYGOTOWANIE OSTATECZNEGO PROJEKTU OGRODU
DODATKOWE ELEMENTY
INWENTARYZACJA
OCZKO WODNE
SKARPY, DUŻE RÓŻNICE W TERENIE
OGRODZENIE SYMULACJA
ALTANA WIZUALIZACJA
WIZUALIZACJE W NOCY
WIZUALIZACJA KONCEPCYJNA
Standard
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
dodatkowo płatne
horizontal_rule
horizontal_rule
Premium
check
check
check
check
check
check
check
DODATKOWO NA ŻYCZENIE KLIENTA
DODATKOWE WIZUALIZACJE, MAKIETY, SPACER
PROJEKT NAWADNIANIA (zraszacze, skrzynka, sekcje, sterownik, czujnik, dysze)
SPOTKANIE WYJAZDOWE W CELU WYBORU MATERIAŁÓW (WYJAZD)
Standard
cena 35% wartości projektu
cena 35% wartości projektu
dodatkowo płatne
Premium
check
check
check

Projekty ogrodów na miarę oczekiwań

W Acer Ogrody proponujemy dwa typy współpracy przy projektach ogrodów – opcję standardową i premium. Różnią się one zakresem działań, ale nie efektem, ponieważ efektem naszej pracy jest zawsze harmonijnie zaplanowana i precyzyjnie wykonana przestrzeń wokół domu lub w innych miejscach na Podlasiu i Mazurach, oraz na terenie całego kraju online – przy hotelach czy firmach. Nasz zespół tworzą doświadczeni architekci zieleni i krajobrazu. Zobacz, jak możemy współpracować.

Opcja standardowa

W ramach tej współpracy spotykamy się z Klientem od 2 do 7 razy, w zależności od potrzeb: w celach organizacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz by zebrać wstępne informacje na temat projektu ogrodu. Przewidujemy też, na życzenie Klienta, możliwość dodatkowych, odpłatnych spotkań roboczych lub spotkanie wyjazdowe w celu wyboru materiałów. Standardowa realizacja przebiega według następującego harmonogramu:

  • Pierwszy etap – to opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – w tym momencie ustalamy, jakie elementy mają znaleźć się na posesji (chodzi o małą architekturę, rodzaj nawierzchni i ogrodzenia), dzielimy się inspiracjami i przygotowujemy dwie propozycje zagospodarowania terenu, które konsultujemy z Klientem; na tej podstawie powstaje właściwa koncepcja, którą Klient ostatecznie zatwierdza;
  • Drugi etap – to dobór roślin ozdobnych – proponujemy gatunki roślin i nawierzchni, opracowujemy projekt odpowiedniego drenażu i oświetlenia, a na tej podstawie powstaje model rysunkowy; w tej przygotowujemy, zależnie od powierzchni, od 2 do 6 wizualizacji.
  • Trzeci etap – przygotowanie planów technicznych oraz wyceny realizacji ogrodów na podstawie projektu.

Opcjonalnie projekt możemy uzupełnić o: oczko wodne, skarpy, wprowadzić różnice wysokości terenu oraz wykonać inwentaryzację lub przygotować dostosowany projekt nawadniania. Dodatkowo możliwe jest także przygotowanie symulacji ogrodzenia i wizualizowanie altany w przestrzeni ogrodu.

Opcja premium

W tej opcji współpracy odbywa się od 4 do 7 spotkań, w tym spotkanie wyjazdowe na terenie Podlasia lub Mazur lub okolicach w celu wspólnego wybrania materiałów; pierwsze spotkanie ma charakter organizacyjny, odbywa się wówczas inwentaryzacja, a Klient uzupełnia ankietę, która będzie dla nas źródłem informacji na dalszych etapach.

  • Pierwszy etap – obejmuje prace nad koncepcją zagospodarowania terenu; po ustaleniu „nienaturalnych” elementów, które znajdą się w przestrzeni ogrodowej (rodzaj nawierzchni, ogrodzenie, mała architektura) przygotowujemy dwie propozycje zagospodarowania ogrodu, które konsultujemy z Klientem, dzieląc się i wymieniając inspiracjami; w tym momencie Klient zatwierdza wybraną propozycję.
  • Drugi etap – polega na doborze roślin ozdobnych; po przedstawieniu wybranych do projektu gatunków oraz ich oświetlenia, omawiamy także projekt nawierzchni, drenażu, nawadniania; kiedy Klient zatwierdzi kompozycję roślin ozdobnych, powstaje model 3D oraz wizualizacja „z lotu ptaka”, wizualizacja nocne oświetlenia ogrodu oraz wizualizacja koncepcyjna; lub tworzone są makiety; przygotowujemy ich tyle, ile życzy sobie Klient, by łatwiej wyobrazić sobie ostateczny efekt; możliwe jest także przygotowanie wirtualnego spaceru.
  • Etap trzeci – przygotowanie planów technicznych oraz wyceny realizacji ogrodu na podstawie projektu; dodatkowo w wersji premium tworzony jest wirtualny spacer po ogrodzie; przewiduje uzupełnienie projektu o elementy dodatkowe (różnice terenu, skarpy, oczko wodne, wizualizację altany i ogrodzenia).

Taki projekt ogrodu to kompleksowe rozwiązanie, którego zaletą jest to, że profesjonaliści czuwają tu nad każdym elementem – nie ma wiec miejsca na pomyłki.

Dopasowujemy nasze możliwości do Twoich potrzeb

W Acer Ogrody do powierzanych nam zleceń projektowania ogrodów podchodzimy kreatywnie – pozwalają na to dzisiejsze możliwości techniczne i rozwiązania wizualizacyjne, a przede wszystkim nasza wiedza o roślinach, które są kwintesencją przestrzeni zielonej, niezależnie od stylu, w którym jest ona utrzymana.

Menu
Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ